Financiering van Zonneakker Voorst

Gerealiseerd in Nederland

Financiering van Zonneakker Voorst

De grootste particuliere zonneakker van Nederland (45MW) begeleiden met de financiering van de ontwikkelingsfase en de realisatie. Een mooie klus met een bijdrage aan de energietransitie in de regio.

Uitdaging

De familie Gooiker, die sinds jaar en dag een biologisch-agrarische onderneming runt, wil het familiebedrijf doorontwikkelen en (groene) elektriciteit gaan produceren. Een team van specialisten werd aangetrokken en Rebel kreeg in dat team het vertrouwen om het zonnepark financieel mogelijk te maken door de benodigde financiering op te halen.

Aanpak

Al in een vroege fase werkten Rebels met de familie aan een strategie om risicokapitaal op te halen voor de ontwikkeling van de zonneakker, waarbij de familie inzet op zelf ontwikkelen (100% aandeelhouderschap binnen de familie). Rebel heeft met de familie meegewerkt aan de structurering van het project zodat ontwikkelkapitaal in de vorm van een lening kon worden aangetrokken van Oost NL.

Ook in het vervolg is Rebel als sparringpartner in het bredere team van waarde geweest in het contracteren en financierbaar opzetten van het project. Vervolgens is ons netwerk van financiers aangesproken in de vorm van een financieringscompetitie om een passende invulling van vreemd vermogen te realiseren. BNG Bank bleek de beste aanbieding te kunnen doen en financiert nu dan ook dit mooie project.

Impact

Aantrekken van vermogen en projectfinanciering voor een familiebedrijf met behoud van 100% aandeelhouderschap.