Financiering van social impact met RIKX

Gerealiseerd in Nederland

Financiering van social impact met RIKX

Rotterdam bruist van sociaal ondernemers en sociale initiatieven die een maatschappelijke bijdrage leveren aan de stad en haar inwoners. Met RIKX krijgen zij eindelijk de waarde die ze verdienen.

Uitdaging

Financiering van maatschappelijke initiatieven en sociaal ondernemers is over het algemeen gebaseerd op de kosten die worden gemaakt, in plaats van de maatschappelijke waarde die wordt gecreëerd. Subsidie is vaak de enige manier. RIKX is een alternatief dat maatschappelijke projecten mogelijk maakt en sociaal ondernemerschap stimuleert.

Aanpak

Om meer impact te maken in de stad bedachten wij de Rebel (Rotterdam) Impact Key: RIKX. Met RIKX kunnen we sociale initiatieven op waarde schatten en ondernemerschap stimuleren. Zo kunnen sociale initiatieven nog meer impact maken.

Maatschappelijke initiatieven kunnen RIKX (coins) krijgen voor de maatschappelijke waarde die ze leveren. De RIKX kunnen ze op een digitale marktplaats verkopen aan geïnteresseerde bedrijven of organisaties. Bedrijven en organisaties die RIKX kopen, leveren een directe bijdrage aan het realiseren van maatschappelijke waarde. De gemeente accepteert de RIKX als invulling van de SROI verplichting.

Door de ontwikkeling van een nieuwe impact measurement-methode kan met een licht instrument een eenduidige en vergelijkbare waarde worden opgeleverd. Om de social impact vast te stellen aan de hand van die methode is een onafhankelijk team van vijf experts samengesteld.

Samen met de gemeente Rotterdam onderzoeken we de werking van de RIKX in een pilot in 2019.

Persbericht 2 februari 2021: Sociaal ondernemers garanderen impact met Rikx

Impact

RIKX vergroot de impact die sociale initiatieven maken in de stad door sociaal ondernemerschap te stimuleren.