Een nieuwe betaalomgeving voor stadsvervoer in Manilla

Gerealiseerd in Filipijnen

Een nieuwe betaalomgeving voor stadsvervoer in Manilla

Het openbaar vervoer in Manilla kampte met een inefficiënt en niet-geïntegreerd ticketingsysteem. Rebel heeft bijgedragen aan het oplossen van dit probleem door een nieuw betalingssysteem te ontwikkelen.

Uitdaging

Een contactloos geautomatiseerd ticketingsysteem was een nieuw concept voor de inwoners van Manilla, die gewend waren om een kaart met een magneetstrip te gebruiken. De grootste uitdaging was dan ook om een compleet nieuw en geïntegreerd systeem in te voeren voor drie afzonderlijke spoortrajecten.

Aanpak

Rebel voerde een haalbaarheidsonderzoek uit en gaf aan hoe een geïntegreerd smartcardsysteem kon worden ingezet om de door de lokale overheid gestelde doelen te realiseren.

Voortbordurend op het succes van de Nederlandse OV-chipkaart en in lijn met internationale best practices hebben we een plan voor een nieuw ticketingsysteem gepresenteerd en geholpen om dit systeem vervolgens te implementeren. Dit nieuwe systeem betekent dat de OV-ondernemingen in Manilla voortaan veel minder geld kwijt zijn aan het innen van reisgelden.

We hebben niet alleen ondersteuning geboden tijdens de aanbestedingsfase en de contractonderhandelingen; ook tijdens de implementatiefase hebben we onze klanten bijgestaan, zodat het nieuwe systeem met succes volledig kon worden ingevoerd. Nu is er één kaart die niet alleen voor het openbaar vervoer, maar ook voor winkelaankopen kan worden gebruikt. Dankzij de commerciële waarde van deze transacties levert ticketing de overheid geld op, in plaats van dat het een kostenpost is.

Impact

Forenzen kunnen nu één kaart gebruiken voor alle spoortrajecten, bepaalde busroutes en winkeltransacties.