De beste verdeling van schaarse rechten op verzorgingsplaatsen

Gerealiseerd in Nederland

Hoe kan de overheid de rechten voor voorzieningen op verzorgingsplaatsen in de toekomst het beste verdelen onder marktpartijen?

Uitdaging

Door de transitie naar zero-emissie mobiliteit moeten ook verzorgingsplaatsen langs de snelweg op de schop. Tankstations zijn in de toekomst minder hard nodig en laadpalen voor elektrische auto’s des te meer. Er is voldoende interesse in de markt om hier voorzieningen (zoals elektrisch laden) aan te bieden, maar de plekken zijn schaars. Met het juiste model om die rechten te verdelen, kan de overheid zorgen voor de beste prijs en kwaliteit voor weggebruikers.

Aanpak

We lieten zien hoe het verdeelmechanisme voor de huidige voorzieningen werkt en keek naar voorbeelden in andere sectoren, zoals de veiling van radiofrequenties. Op basis van een diepgaande economische analyse konden we de verschillende keuzes en hun voor- en nadelen in beeld brengen. We keken daarbij niet alleen naar de wijze van verdeling – loting, veiling of vergelijkende toets –

maar ook naar hoeveel rechten tegelijk idealiter onder marktpartijen te verdelen zijn. We lieten zien dat hierin per type voorziening (elektrisch laden, waterstof tanken en shop) telkens een andere afweging te maken is.

Impact

We leverden de instrumenten om de juiste keuze te kunnen maken over de rechtenverdeling op verzorgingsplaatsen.

Beter beleid begint met een ander perspectief. Lees er hier meer over:

Lees verder