Berekenen hoe Laos netto CO2-neutraal kan worden

Gerealiseerd in Laos

Berekenen hoe Laos netto CO2-neutraal kan worden

Laos streeft naar een circulaire toekomst, met behoud van de unieke natuur die het land rijk is. Rebel is de uitdaging aangegaan om te voorspellen hoe verschillende maatregelen kunnen bijdragen aan een CO2-neutraal Laos in 2050.

Uitdaging

Om dit ambitieuze doel te bereiken en in 2050 een CO2-neutrale economie te hebben, moet de uitstoot van broeikasgassen progressief worden verminderd en moet de ontwikkeling van nieuwe koolstofintensieve activa worden vermeden in Laos.

Aanpak

In deze analytische benadering kijken we naar Laos als een systeem en combineren we efficiënt gebruik van hulpbronnen met koolstofarme ontwikkeling. Deze twee ontwikkelingsdoelen zijn goed te combineren, aangezien 67 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen verband houdt met materiaalbeheer.

We ondersteunen de analytische aanpak met de ontwikkeling van een dynamisch CO2-model gekoppeld aan alle materialen die worden gebruikt in de Laotiaanse economie. Dit model maakt het mogelijk om meerdere scenario’s te evalueren, waaronder maatregelen om een circulaire economie te bevorderen en de CO2-uitstoot in Laos te verminderen. We presenteerden ook de businesscases die deze maatregelen voor de private sector in Laos ondersteunen.

De gecombineerde maatregelen laten zien dat Laos daadwerkelijk CO2-neutraal kan worden. Een belangrijke bijdrage wordt geleverd door herbebossing, duurzaam bosbeheer en boslandbouwsystemen. Deze benadering heeft de volgende belangrijke inzichten opgeleverd:

  • Laos kan netto CO2-neutraal zijn in 2040
  • De circulaire economie kan $ 16 miljard per jaar bijdragen aan het BBP van Laos in 2050
  • 89 procent van de potentiële beperkingsmaatregelen heeft een positieve netto contante waarde
  • Voor de voorziene maatregelen voor een circulaire economie is een totale investering van $ 4,1 miljard nodig

Impact

De inzichten hoe Laos netto CO2-neutraal kan zijn in 2040.

The experience of a Rebel

Exciting project with a huge impact

“Ik had nooit gedacht dat we de milieu-impact van een heel land zouden kwantificeren! Het was leuk en ingewikkeld om bestaand onderzoek naar materiaalstromen, circulaire maatregelen en businesscases te combineren en tot een langetermijnstrategie te komen waarmee overheidsfunctionarissen in Laos aan de slag kunnen."
Wouter de Waart