Advies over het Gerald Desmond Bridge Replacement Project

Gerealiseerd in Verenigde Staten

Advies over het Gerald Desmond Bridge Replacement Project

Rebel adviseert het Build America Bureau (BAB) van het Amerikaanse Ministerie van Transport over de kredietwaardigheidsbeoordeling en de leningonderhandelingen voor het Gerald Desmond Bridge Replacement Project in Port of Long Beach.

Uitdaging

De Gerald Desmond Bridge is aan vervanging toe. Het doel is tweeledig: de nieuwe brug moet een betere doorstroming van het autoverkeer mogelijk maken en tegelijkertijd het binnenhavengebied ontsluiten voor grotere schepen. Als gevolg van een aanzienlijke kostenoverschrijding is een extra TIFIA-lening van 145 miljoen dollar nodig om het project te kunnen afronden.

Aanpak

Ter ondersteuning van het project voeren we een kredietwaardigheidsbeoordeling uit door middel van een due diligence, waarbij de verschillende risicofactoren die het project kunnen beïnvloeden – zowel tijdens de bouw als de operationele fase – worden geëvalueerd. Om de kredietwaardigheid van de transactie te versterken, helpen wij het BAB bij de onderhandelingen over de terugbetalingsstructuur van de lening, de kredietkenmerken en andere leningsvoorwaarden.

Ter ondersteuning van onze analyse en de onderhandelingen analyseren we verschillende kwetsbaarheden. Zo kan de volledige en tijdige terugbetaling van de voorgestelde TIFIA-lening worden gegarandeerd, zelfs als er sprake is van een negatief scenario.

Impact

Het mogelijk maken van een groot infrastructuurproject in de Verenigde Staten.