Aanpassing aan stijgend waterpeil in de Maas

Gerealiseerd in Nederland

Aanpassing aan stijgend waterpeil in de Maas

De dijken aan de Maas beschermen zo'n 270.000 bewoners en vele bedrijven tegen overstromingen. Het project Meanderende Maas gaat de dijk van Ravenstein tot Lith versterken, de Maas aan Brabantse zijde meer ruimte geven en het gebied aantrekkelijker maken voor recreatie.

Aanpak

Tien organisaties werken samen met bewoners, ondernemers en belanghebbenden aan de toekomst van het karakteristieke gebied rond de Maas. De projectpartners zijn Waterschap Aa en Maas, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Oss, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland, Gemeente West Maas en Waal, Gemeente Wijchen, Waterschap Rivierenland en Natuurmonumenten.

Rebel ondersteunde Boskalis bij het opstellen van de projectplannen waarmee het bedrijf de aanbesteding won. Boskalis levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s.

Het project Meanderende Maas stimuleert de lokale economie en maakt het gebied aantrekkelijker voor flora en fauna, evenals voor recreatie.

Impact

Ondersteunen van Boskalis bij het opstellen van de plannen voor versterking van de dijken en het aantrekkelijker maken van het gebied.