actieve mobiliteit & verkeersveiligheid

Actieve mobiliteit maakt ons niet alleen fitter en gezonder, maar is ook schoon en ruimte-efficiënt. Alle niet-gemotoriseerde vervoersvormen dragen bij aan een betere wereld. Die willen we aan alle kanten stimuleren. Om onze steden hier klaar voor te maken, steken we energie in verkeersveiligheid. We doen grondig onderzoek, komen met een compleet advies en maken scherpe businesscases.

In het kort

Veilig, gezond én groen

Veiligheid op de weg, voor iedere gebruiker, is een voorwaarde voor actieve mobiliteit. Daarom adviseren we nationale en lokale overheden en ontwikkelaars in het maken en evalueren van beleid rondom actieve mobiliteit en verkeersveiligheid. Regelmatig voeren we dat ook uit. We maken programma’s van eisen voor gebiedsontwikkelingen, waarbij we de eindgebruiker centraal stellen. Ook ontwikkelen we methodieken en instrumenten om verkeersveiligheid in kaart te brengen en meer ruimte voor actieve mobiliteit te maken.

Dat gaat gepaard met fikse uitdagingen. Hoe richt je stedelijk gebied in vanuit de mens, niet vanuit de auto? Hoe ga je slim om met beperkte ruimte? Wie is verantwoordelijk voor loop- en fietsbeleid? Wij storten ons op deze en andere vraagstukken, en komend met passende adviezen.

De 15-minuten-stad

Het concept van de ‘15-minuten-stad’ is ‘hot’. En terecht: het biedt een antwoord op een aantal grote maatschappelijke opgaven. Bovendien verbindt het concept de ‘werelden’ van ruimtelijke ordening en mobiliteit. Maar hoe realiseer je zo’n 15-minuten-stad eigenlijk?

Lees verder

Lopen geeft ruimte

Het STOMP-principe wordt steeds breder omarmd: Stappen (lopen), Trappen (fietsen), Openbaar vervoer, MaaS & deelmobiliteit en de Privé-auto. Maar hoe vul je de S van Stappen in? Ofwel: hoe maak je meer ruimte voor lopen? Essentieel is een Passend, Levendig, Aaneengesloten Netwerk voor voetgangers.

Ons PLAN is bedoeld als houvast voor beleidsmakers en ontwerpers bij het creëren van ruimte voor de voetganger.

Download
C

Chat met onze actieve mobiliteit en verkeersveiligheid Rebel

onze experts