duurzame warmte in de gebouwde omgeving

In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen in Nederland aardgasvrij zijn. De vraag naar energie in de vorm van duurzame warmte zal de komende jaren dan ook verder groeien. Rebel adviseert publieke en private partijen op de warmtemarkt met advies op strategisch, financieel en organisatorisch gebied.

In het kort

Zo werken we onder andere samen met initiatiefnemers aan warmteprojecten die zich in de ontwikkelfase begeven. We onderzoeken de haalbaarheid van uitbreiding van bestaande warmtenetten of van nieuwe warmtenetten met duurzame warmtebronnen zoals restwarmte, aquathermie, WKO en/of een warmtepomp. Het doorrekenen van energieopslag en flexibiliteitsopties maakt hier steeds vaker deel van uit. Hiervoor werken we een businesscase uit, aan de hand van diverse combinaties van assets op basis van verschillende energieprijsscenario’s. Ook werken we een slimme taak- en risicoverdeling tussen publieke en private partners uit als basis voor de contractering.

Om warmteprojecten naar financial close te brengen

Soms werken we voor alle stakeholders samen, soms voor individuele stakeholders. Zo ondersteunen we woningcorporaties om tot een aansluitovereenkomst met een warmteleverancier te komen, of een brede verduurzamingsstrategie op te zetten. Gemeenten en provincies helpen we met governance vraagstukken, bijvoorbeeld bij het vormgeven van publiek eigendom in de warmteketen. Onze uitgebreide kennis van de warmtesector, regulering, financiering en structurering van de samenwerking komt daarbij uitstekend van pas.

We werken vanuit inhoud en proces aan publiek-private samenwerkingsverbanden om warmteprojecten ook echt naar financial close te brengen. En te realiseren!

Lees hier meer:

Download

 

C

Chat met onze duurzame warmte in de gebouwde omgeving Rebel

gerelateerde artikelen

onze experts