Over Wouter Tettero

Ik werk aan de wereld van morgen en ga voor resultaat en impact op de lange termijn.

Maak connectie met Wouter

In het kort

Kijkend vanuit een transitieperspectief werk ik aan projecten met maatschappelijke impact en overzie daardoor de bredere context waarbinnen projecten plaatsvinden. Ik combineer daarbij stevige projectmanagement skills en financiële kennis met de zachtere kant van het adviseren.

Ik weet daardoor het gezamenlijk belang in beeld te brengen en de samenwerking te verzakelijken om vervolgens tot resultaten te komen. Mijn focus ligt hierbij op de thema’s duurzame mobiliteit, waterstofeconomie en energie.

Lees meer over mijn expertise in transitiemanagement:

Transitiemanagement