Over Rohan Neate

Met mijn gedrevenheid, creativiteit en strategisch inzicht ga ik vol energie de complexe financiële vraagstukken te lijf die bij gebiedsontwikkeling komen kijken.

Maak connectie met Rohan

In het kort

Binnen de gebiedsontwikkeling is de samenwerking tussen publieke en private partijen van groot belang. Als financieel adviseur help ik de betrokken partijen met het opstellen van de ontwikkel- en samenwerkingsstrategie. Hierbij is het belangrijk de onderliggende financiën in kaart te brengen. Een van de grote uitdagingen voor projecten binnen de (her)ontwikkeling van stedelijke gebieden is het vinden van het evenwicht tussen het realiseren van bepaalde ambities van het gebied en de financiële haalbaarheid van het project.

Door het beantwoorden van dergelijke vraagstukken draag ik mijn steentje bij om Nederlandse stedelijke gebieden duurzaam, levendig en aantrekkelijk te maken.