Over Cathelijne Hermans

Ik ben een verbinder die samen met anderen op zoek gaat naar nieuwe oplossingen voor de duurzame leefomgeving van morgen.

Maak connectie met Cathelijne

In het kort

Onze fysieke leefomgeving staat onder druk. Optimaliseren van het bestaande biedt niet voldoende soelaas. Er zijn nieuwe en andere oplossingen nodig. En die oplossingen ontstaan als verschillende partijen, usual en unusual suspects, samenwerken.

Ik heb als strategisch adviseur jarenlange ervaring met het opzetten van samenwerkingen tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen rond een gemeenschappelijke maatschappelijke ambitie. Ik heb meerdere programma’s ontwikkeld en aangestuurd om deze samenwerkingen te borgen. Dat doe ik met energie, nieuwsgierigheid en een hands-on mentaliteit.

Ik stel mensen centraal en heb begrip voor verschillende rollen en posities. De laatste jaren werk ik vooral aan vraagstukken op gebied van duurzame mobiliteit. Dat doe ik in toenemende mate vanuit een transitieaanpak op vraagstukken in de fysieke leefomgeving, gebiedsontwikkeling en op het gebied van energie en klimaatverandering.

Lees meer over mijn expertise in transitiemanagement:

Transitiemanagement