Toekomstig ontwerp van de kadavermarkt

Gerealiseerd in Nederland

Toekomstig ontwerp van de kadavermarkt

De markt voor verwerking van kadavers kent een gereguleerd monopolie. Rebel bekeek en beoordeelde verschillende modellen om de markt open te breken.

Uitdaging

De belangen van de zittende partij en mogelijke toetreders waren hoog. De uitdaging was om de juiste, objectieve informatie boven water te krijgen voor een gedegen analyse.

Aanpak

Eerder, in 2015, had Rebel de markt voor verwerking van kaders al onder de loep genomen. Er was nu aanleiding om dat onderzoek te actualiseren, vanwege nieuwe technologische ontwikkelingen en mogelijke verandering in de ‘market appetite’ van toetreders. We hebben de concurrentiedynamiek op de markt opnieuw geanalyseerd, langs de vijf krachten uit het raamwerk van Michael Porter: interne concurrentie, substituten en complementen, leveranciersmacht, afnemersmacht en toetredingsdrempels.

Door gesprekken met marktpartijen, belangenorganisaties, de toezichthouder en beleidsmakers, vormden we ons een beeld hoe de markt functioneert en de voor- en nadelen van een andere ordening van de markt. Dat hebben we uitgebreid beschreven. Het onderzoek gaf een feitelijke basis – geen advies – voor de klant om een keuze te maken of ze wilden aansturen op een andere marktordening.

Impact

We hebben de klant in staat gesteld om zelf een goed overwogen keuze te maken voor de toekomstige ordening van de markt.