Systeem voor walstroom in de haven van Rotterdam

Gerealiseerd in Nederland

Systeem voor walstroom in de haven van Rotterdam

Rebel werd ingehuurd om een financiële analyse en aanbestedingsbeoordeling uit te voeren voor de implementatie van een systeem voor walstroom voor roroschepen (roro = roll on/roll off). Deze opdracht werd gegeven door de haven van Rotterdam en drie veerbootmaatschappijen: P&O Ferries, Stena Line en DFDS Seaways.

Uitdaging

De haven van Rotterdam staat onder druk en moet zijn ecologische voetafdruk verkleinen. Een van de factoren die invloed hebben op de luchtkwaliteit in en rond de haven zijn de schepen die aangemeerd liggen in de haventerminals en hun dieselmotoren onnodig laten draaien tijdens het laden en lossen. We hebben de mogelijkheden voor het implementeren van een systeem voor het leveren van walstroom onder de loep genomen, met als doel schadelijke uitstoot terug te dringen.

Aanpak

De businesscases waren aanvankelijk gericht op de activiteiten in de haven van Rotterdam van deze drie bedrijven (P&O Europoort, Stena Line Europoort en DFDS Vlaardingen); bij latere updates werd er ook gekeken naar hun activiteiten in een aantal Britse havens die door hun veerdiensten worden aangedaan. We ontwikkelden voor elk van de drie bedrijven een aparte businesscase, met daarin een kostenvergelijking tussen het draaien op brandstof en het draaien op elektriciteit in de haven. Er werd ook rekening gehouden met de reductie in uitstoot en bijbehorende maatschappelijke kosten.

Als onderdeel van de ontwikkeling van de businesscases hebben we uitgebreid overleg gevoerd met externe stakeholders, zoals systeem- en stroomleveranciers en Britse stakeholders. We hebben samen met alle stakeholders diverse innovatieve contractopties onderzocht, zoals een ‘beschikbaarheidscontract’ waarbij derden zouden investeren in de installaties op het vasteland en de veerbootmaatschappijen een vast tarief per kWh zouden betalen.

Lees meer

Meer weten over ons werk voor havens?

Impact

Aan de hand van de businesscases kan worden beoordeeld welke impact de variabelen hebben op de algehele economische haalbaarheid.