Strategisch advies voor het Jobs Fund in Zuid-Afrika

Gerealiseerd in Zuid-Afrika

Strategisch advies voor het Jobs Fund in Zuid-Afrika

We steunen overheidsmechanismen waarmee belangrijke belemmeringen voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven en de werkgelegenheid aangepakt worden, door middel van effectievere samenwerking tussen de publieke en private sector.

Uitdaging

Het hoge percentage werklozen in Zuid-Afrika is niet alleen een economisch probleem: de gevolgen van werkloosheid hebben ook hun weerslag op het maatschappelijk en politiek bestel. De overheid en haar maatschappelijke partners proberen manieren te vinden om economische groei zodanig te steunen en bevorderen dat armoede, werkloosheid en sociale uitsluiting worden teruggedrongen.

Aanpak

Het Jobs Fund is opgezet door de overheid om innovatie te stimuleren en initiatieven te bevorderen die duurzame werkgelegenheid kunnen genereren. Het richt zich op de financiering van grote, baanbrekende initiatieven in veelbelovende sectoren, waarbij de nadruk ligt op innovatie en systematische effecten.

Rebel heeft geholpen met het ontwerpen en opzetten van het Jobs Fund en met het ontwikkelen van de algemene strategie. We hebben ook aanbevelingen gedaan aan de investeringscommissie wat betreft de keuze van de te financieren projecten. Daarnaast hebben we ondersteuning geboden tijdens het inkoopproces en bij het contract- en projectbeheer.

Impact

Het Jobs Fund heeft 84.040 permanente en 24.420 tijdelijke banen gecreëerd en 48.708 mensen een vaste functie bezorgd.

P

Project Team