Strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap

Gerealiseerd in Nederland

Strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap​

Rebel heeft de Unie van Waterschappen, de vereniging van de 21 Nederlandse waterschappen, ondersteund bij het bepalen van hun strategie op duurzaam opdrachtgeverschap.

Uitdaging

Jaarlijks besteden de waterschappen gezamenlijk voor ongeveer 2 miljard aan opdrachten aan. Door duurzaamheid te verankeren in deze opdrachten is een enorme impact te maken. Zo kunnen waterschappen bijdragen aan uitdagingen als de energietransitie, circulaire economie en zorgen voor banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Aanpak

De strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen is een strategie om de sectorbrede ambities van de waterschappen te vertalen naar de markt. De Unie van Waterschappen heeft Rebel betrokken toen de strategie al in een vergevorderd stadium was omdat de opstellers behoefte hadden aan een frisse en kritische blik. Duurzaam Opdrachtgeverschap-experts van Rebel hebben deze herziening op een pragmatische manier aangepakt, waardoor de opstellers in de beperkte tijd die resteerde nog zoveel mogelijk aan het stuk kon bijschaven.

Dezelfde adviseurs hebben de Unie na afronding van de herziening ondersteund bij het verwerken van opmerkingen en het afronden van het stuk voor publicatie.

Impact

De Strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap is momenteel van kracht (unaniem besloten).