Producenten-verantwoordelijkheid voor textiel in Nederland

Gerealiseerd in Nederland

Producenten-verantwoordelijkheid voor textiel in Nederland

De textielindustrie is de op een na meest vervuilende industrie ter wereld. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vroeg Rebel om een systeem voor Uitgebreide Productenverantwoordelijkheid (UPV) te ontwerpen.

Uitdaging

Het ontwerpen van een UPV-systeem vraagt om een antwoord van Rebel op drie vragen:

1) Welke doelen kunnen worden geformuleerd?

2) Wat zijn de kosten van een werkend UPV systeem en waar zitten mogelijkheden voor tariefdifferentiatie?

3) Welke verantwoordelijkheden van partijen in de textielketen veranderen wanneer UPV wordt opgelegd?  

Aanpak

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wil Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel gaan implementeren in Nederland, om stappen te zetten naar een circulaire economie en lagere milieu-impact van de textielsector. Het Ministerie vroeg Rebel om dit systeem te ontwerpen en doelen te stellen, kosten te berekenen en verantwoordelijkheden van belanghebbenden in het systeem uit te werken.

Om de vragen te beantwoorden voerde Rebel interviews uit met belanghebbenden en experts, deed Rebel een literatuurstudie en ontwikkelden we een dynamisch kostenmodel. De uitkomsten van de verschillende methodes zijn gecombineerd om de onderzoeksvragen te beantwoorden. 

Meer lezen? Download het rapport:

Download

Impact

Op basis van ons rapport is besloten om per 2023 UPV voor textiel te implementeren.