Peilen van marktinteresse voor aanbesteding busstations São Paulo

Gerealiseerd in Brazilië

Peilen van marktinteresse voor aanbesteding busstations São Paulo

Rebel hielp de afdeling publiek-private samenwerkingen (PPS) van de gemeente São Paulo bij het peilen van marktinteresse voor een PPS-aanbesteding voor het beheer en de renovatie van 31 bestaande busstations. Ook hielp Rebel bij het opstellen en structureren van de aanbesteding.

Uitdaging

De grootste busstations van São Paulo moesten grondig gerenoveerd worden. De PPS-afdeling van de gemeente, São Paulo Parcerias, was ervan overtuigd dat zowel deze renovaties als het beheer van de busstations gefinancierd zou kunnen worden door middel van PPS-aanbestedingen. Men vroeg zich echter af of marktpartijen wel voldoende belangstelling zouden hebben. Rebels doel was het in kaart brengen van de marktinteresse. Op basis van deze peiling zou een lijst met verbeterpunten opgesteld kunnen worden.

Aanpak

We evalueerden in hoeverre de al bestaande aanbestedingen aantrekkelijk waren en peilden het sentiment onder potentiële inschrijvers. São Paulo stelde zich voor dat een inschrijvende projectontwikkelaar extra vastgoed zou realiseren op de grond rondom de bestaande busstations. De extra inkomsten die dit zou opleveren zouden dan weer gebruikt kunnen worden voor het beheer en de renovatie van de stations zelf.

Naar aanleiding van de analyse van het team heeft de gemeente de aanbestedingsvoorwaarden gewijzigd om de financiële haalbaarheid van de businesscases te vergroten (bijvoorbeeld door stations samen te voegen en een beschikbaarheidsbetaling te garanderen). De verwachting was dat zit zou leiden tot een grotere belangstelling voor de aanbesteding onder marktpartijen.

Impact

The city restructured the procurement, generating more competitive bidding for these public assets.