Opstellen Regionale Energie-en Klimaatstrategie Hart van Brabant

Gerealiseerd in Nederland
Als uitwerking van het Klimaatakkoord maken 30 regio’s Regionale Energie-Strategieën (RESsen). Rebel ging een stap verder en nam ook de klimaatopgave mee: we maakten een Regionale Energie-en Klimaatstrategie (REKS).

Uitdaging

Energie en klimaatbeleid bundelen tot één uitvoeringsstrategie. Lijkt logisch, want het zijn twee kanten van dezelfde duurzaamheidsmedaille. In de praktijk is deze combinatie echter niet vanzelfsprekend. Het vraagt om een goede coördinatie en een intensieve participatie. Regio Hart van Brabant is hiermee uniek ten opzichte van de andere 29 regio’s in Nederland.

Aanpak

In de REKS wordt voorgesteld de opwek van duurzame elektriciteit (1 Terrawattuur) binnen de regio Hart van Brabant te realiseren door een publiek regionaal energiebedrijf. Binnen dit bedrijf kan dan ook de klimaatopgave van de regio uitgevoerd worden, bekostigd vanuit de inkomsten die worden gegenereerd met de duurzame opwek van elektriciteit uit wind en zon.

Hiermee slaat de regio twee vliegen in één klap: ze voert haar deel uit van het Klimaatakkoord en maakt werk van de uitvoering van regionale klimaatmaatregelen.

Impact

Duurzame energieopwek realiseren met een positieve maatschappelijke en financiële businesscase.