Oprichting van het African Union Youth Fund

Gerealiseerd in Ethiopië

Oprichting van het African Union Youth Fund

De African Union (AU) Assembly wil een jeugdfonds oprichten ter ondersteuning van de ontwikkeling van Afrikaanse jongeren. Rebel ondersteunt de AU bij het opzetten van het fonds en het opstellen van de noodzakelijke richtlijnen.

De uitdaging

De groep jongeren in Afrika groeit gestaag, en het is niet zeker of het continent in staat zal blijken deze steeds groter wordende potentiële beroepsbevolking om te zetten in economische groei. Het doel van het African Youth Fund is de Afrikaanse jeugd te ondersteunen bij hun ontwikkeling, en bij het vinden van hun plek in de maatschappij.

De aanpak

Een team Rebels helpt de AU bij het opzetten van het jeugdfonds. Onderdeel hiervan is het opstellen van investerings- en bestuursrichtlijnen, maar er moeten ook richtlijnen komen wat betreft de grenzen van de markt waarbinnen geopereerd gaat worden. De aanpak is gebaseerd op de vier pijlers van de AU’s Agenda 2063: jeugdwerkloosheid & ondernemerschap, onderwijs & ontwikkeling, gezondheid & welzijn, en rechten, bestuur & zelfbeschikking.

Onze bijdrage aan de oprichting van het jeugdfonds zorgt ervoor dat er meer geïnvesteerd kan worden in Afrikaanse jongeren.

Impact

Meer financiële middelen beschikbaar in de strijd tegen jeugdwerkloosheid in Afrika.