Opknapbeurt huisvestingsprogramma’s Zuid-Afrika

Gerealiseerd in Zuid-Afrika

Opknapbeurt huisvestingsprogramma’s Zuid-Afrika

Hoe versterk je de uitvoering en ontwikkeling van het Zuid-Afrikaanse woningbeleid? En hoe verbind je het beleid met sterke prestatiemaatstaven en indicatoren die de overheid kan gebruiken voor programma-ontwerp, monitoring en uitgavenplanning? Wij gaven de Zuid-Afrikaanse sociale sector advies.

Collage van deuren

Uitdaging

Er is een grote kloof tussen beleidsontwikkeling en implementatieplanning. Bij veel beleidsinitiatieven ontbreekt het aan een goed plan, met goed ontwikkelde modellen en duidelijke impact-indicatoren en doelen. Waar er wel goed onderbouwde plannen liggen en budgetten aanwezig zijn, is niet altijd sprake van sterk implementatiemanagement. Het is aan ons om de hiaten te dichten en om sociaal-strategisch advies te geven.

Aanpak

Rebel is een adviesbureau gebiedsontwikkeling en is door het ministerie van Financiën in Zuid-Afrika aangesteld om op dertig tot veertig vooraanstaande wooninitiatieven een kosten-en-prestatie-analyse (Expenditure and Performance Review) los te laten. Wij onderzochten betere manieren voor budgetallocatie en de link tussen beleidsintentie en programmatisch ontwerp middels een uitgebreid onderzoek van causale verbanden.

Een analysemethode om hiaten te identificeren tussen beleids- en implementatieplanning, budgettering en prestatiebewaking. Door deze kosten-en-prestatie-analyse kreeg het ministerie beter zicht op de effectiviteit van specifieke beleidsinitiatieven en besluitvormingsprocessen van de overheid. Deze hadden betrekking op de toewijzing van middelen aan huisvestingsprogramma’s en instellingen.

 

Impact

We hebben effectievere programma's en instellingen voor huisvesting in Zuid-Afrika gerealiseerd.

P

Project Team