Operationele en technische haalbaarheidsanalyse voor Chittagong Port

Gerealiseerd in Bangladesh

Operationele en technische haalbaarheidsanalyse voor Chittagong Port

Chittagong Port in Bangladesh heeft de grenzen van zijn capaciteit bereikt. Om verdere groei te faciliteren, moeten er tijdelijk vijf ligplaatsen (en het bijbehorende werfterrein) buiten dienst worden gesteld.

Uitdaging

Chittagong Port Authority (CPA) heeft het plan opgevat om zes bestaande algemene overslagplaatsen om te bouwen tot een moderne containerterminal, die Karnaphuli Container Terminal (KCT) Phase I gaat heten. Aangezien er momenteel meer dan 1,1 miljoen TEU’s worden verwerkt, moeten de bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd zonder dat de werking van de haven wordt verstoord of de verwerkingscapaciteit van de haven hieronder te lijden heeft.

Aanpak

Rebel heeft de huidige en toekomstig benodigde doorvoercapaciteit, de installaties, de ligtijden en de productiviteit van Chittagong Port geanalyseerd. Aan de hand daarvan hebben we een flexibel instrument ontwikkeld waarmee de huidige activiteiten op de algemene overslagplaatsen en de twee naastgelegen containerterminals tot in detail kunnen worden beoordeeld. Tegelijkertijd werden er op basis van de voorgestelde lay-out en het ontwerp van de KCT twee alternatieve faseringsopties ontwikkeld, die de lopende activiteiten zo min mogelijk zouden verstoren.

Voor beide faseringsopties werd er een bouwmethode met bijbehorende planning voorbereid. De bouwplanning en af te sluiten havengebieden werden vervolgens geïntegreerd in het flexibele operationeel instrument.

Impact

We hebben aanbevelingen gedaan om de implementatie van de nieuwe containerterminal zo soepel mogelijk te laten verlopen.