Ontwikkelen van een alternatief zorgaanbod voor de jeugdzorg

Gerealiseerd in Nederland

Ontwikkelen van een alternatief zorgaanbod voor de jeugdzorg

We hebben een business case ontwikkeld voor de verschuiving van residentiële naar ambulante jeugdzorg. Een project waarin we al onze kennis, vaardigheden en creativiteit op het gebied van transformeren, bekostigen en organiseren kwijt konden.

Uitdaging

De opdrachtgever is een aanbieder van gespecialiseerde jeugdzorg voor een groep cliënten met een meervoudige, complexe ondersteuningsbehoefte.  Een opdrachtgever met een visie en ambitie. Minder jeugdigen in een residentiële verblijfsvoorziening en ontwikkelen van een alternatief zorgaanbod in de nabijheid waar de jeugdigen wonen, naar school gaan en vrienden hebben.

Aanpak

Samen met de zorgprofessionals en ‘financials’ heeft Rebel een business case ontwikkeld waarin we deze ‘schuif’ in beeld hebben gebracht en voorzien van een solide meerjarige rekensom. Hiermee heeft de opdrachtgever inzicht gekregen in de benodigde bekostiging voor het gewenste alternatieve zorgaanbod, een beeld gekregen van de snelheid van een dergelijke transformatie en de financiële gevolgen die het heeft voor de organisatie als geheel. 

Daarmee werd een visie en ambitie vertaald naar een concreet handelingsperspectief, en daarmee komt de transformatie van de jeugdzorg een stap verder.  

Impact

Ontwikkeling van een business case voor de transformatie van de jeugdzorg.