Noorse hydropower voor Aquila Capital Hamburg

Gerealiseerd in Duitsland & Noorwegen

Noorse hydropower voor Aquila Capital Hamburg

Als financieel adviseur ondersteunden we Aquila Capital, dat gespecialiseerd is in alternatieve installaties, bij het verwerven van drie 'hydropower'-portefeuilles uit Noorwegen (Norsk Grønnkraft 450 MW+, Tinfos 600+ MW, Småkraft 600+ MW).

Uitdaging

De voor het verwerven en het onderhandelen van de portefeuilles benodigde waardering moest binnen een zeer kort tijdsbestek voor F&O plaatsvinden. Met name de waardering van de ‘eternal’ beleggingsportefeuille vormde een uitdaging, aangezien de financiële ratio’s en financieringsvoorwaarden in deze niche niet gestandaardiseerd en niet erg transparant zijn.

Aanpak

Alle waterkrachtprojecten werden gewaardeerd via een bottom-up-benadering, gebaseerd op een diepgaande evaluatie van de relevante asset-overeenkomsten en de historische performance. Gezien de omvang van de portefeuille was het aan onze ervaring met de FAST-standaard te danken dat er transparante en betrouwbare waarderingsmodellen konden worden gehanteerd.

 

De transparantie en betrouwbaarheid van de modellen hebben er samen met onze sectoroverschrijdende kennis over relevante (financiële) ratio’s in hoge mate aan bijgedragen dat Aquila de onderhandelingen en de verwerving van deze bijzondere portefeuille samen met haar partners en de banken succesvol kon afronden.

Impact

Aquila Capital heeft FAST als interne standaard voor financierings-modellering ingevoerd.