Masterplan sportcampus Brugge

Gerealiseerd in België

Masterplan sportcampus Brugge

De Vlaamse overheid, de hogeschool Howest en de stad Brugge willen gezamenlijk een innovatieve sportcampus opzetten. Hiervoor is een masterplan nodig met een haalbaar exploitatiemodel.

Uitdaging

De bestaande infrastructuur moet geleidelijk worden uitgebreid tot een toekomstbestendige campus. De drie partners delen dezelfde ambities en moeten de kosten en baten op een rijtje zetten en langdurige samenwerkingsovereenkomsten aangaan.

Aanpak

Keingart Space Activators (Denemarken) en Dertien 12 Architectuuratelier (België) nemen de opdrachtgevers mee in een intensief conceptueel proces. Ze gebruiken de Research by Design-methode om een innovatieve infrastructuur te ontwikkelen waar diverse sporten kunnen worden gespeeld en ontdekt door professionele en recreatieve sporters.

Rebel onderzoekt en onderbouwt de financiële en operationele haalbaarheid met analyses van de exploitatiekosten en -modellen, met CAPEX- en OPEX-berekeningen, met een praktische tool voor een meerjarenbegroting, met voorstellen voor de verdeling van het risico en de kosten en baten, en met mogelijkheden voor gesubsidieerd onderzoek.

Als de wrijving tussen partners over wie wat, wanneer en met welk geld doet blijft bestaan, maken ze het onmogelijk om echte vooruitgang te boeken met de procedurele, juridische en financiële voorwaarden. Aan ons de taak om deze wrijving weg te nemen en de gedeelde ambities, het concept en de toekomst die de partners voor ogen hebben intact te houden.” – Filip Canfyn

Impact

Het concept, de realisatie en de investering zijn gebaseerd op exploitatie op lange termijn.