Maatschappelijke kosten-batenanalyse van de Gemeentepolis

Gerealiseerd in Nederland

Maatschappelijke kosten-batenanalyse van de Gemeentepolis

De Gemeentepolis is een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. Uit onderzoek van Rebel blijkt dat de maatschappelijke baten van de Gemeentepolis hoger zijn dan de kosten.

Uitdaging

Het instrument Gemeentepolis bestaat al een tijd en veel gemeenten zetten het in. Daarom was het lastig om te vergelijken met een situatie waarin de Gemeentepolis er niet zou zijn.

Aanpak

Met hulp en inspiratie van BS&F en een aantal zorgverzekeraars en gemeenten, heeft Rebel deze MKBA uitgevoerd. Als eerste stap zijn de financiële stromen tussen partijen in kaart gebracht. Daar zit ook een bijdrage bij die de Gemeentepolis goedkoper maakt dan een “normale” zorgverzekering. Behalve dat mensen met een laag inkomen zich hierdoor tegen lagere kosten kunnen verzekeren, kunnen ze ook een bredere dekking nemen.

Om de situatie waarin de Gemeentepolis niet zou bestaan na te bootsen, heeft Rebel samengewerkt met zorgverzekeraar Menzis. Deze zorgverzekeraar had gegevens over het verzekeringsgedrag van de doelgroep in gemeenten die recent waren gestart of gestopt met de Gemeentepolis. Rebel heeft deze data geanalyseerd, hier aannames uit gehaald over de invloed van de Gemeentepolis op het gedrag van mensen, en berekeningen uitgevoerd. Dit alles is getoetst bij de begeleidingsgroep van zorgverzekeraars en gemeenten.

Impact

We hebben aangetoond dat de Gemeentepolis kwetsbare mensen helpt en het voor gemeenten vrijwel kostenneutraal is om dit aan te bieden.