Investeren en innoveren in Rotterdamse stadswijken Bospolder en Tussendijken

Gerealiseerd in Nederland

Investeren en innoveren in Rotterdamse stadswijken Bospolder en Tussendijken

Samen met bedrijven en burgers investeren we in vernieuwende oplossingen om van Bospolder en Tussendijken (BoTu) de eerste veerkrachtige wijken van Rotterdam te maken. Met partners in de gemeente Rotterdam gaat Rebel de designaanpak ‘Social Impact by Design’ als eerste ter wereld toepassen in het sociale domein.

Uitdaging

BoTu de eerste veerkrachtige wijk van Rotterdam maken op het gebied van zorg, werk en energie(transitie) door de sociale index in tien jaar tijd naar het stedelijk sociaal gemiddelde te brengen. Die uitdaging is groot, maar noodzakelijk. De woonwijken aan de binnenzijde van het gebied zijn kwetsbaar: sociale huurwoningen in het laagste segment, een sterk verouderd woningaanbod, lage inkomens en ernstige schulden.

Aanpak

Het programma ‘Veerkrachtig BoTu 2028’ ziet een enorme potentie en grote kansen voor creatieve interventies, innovatieve strategieën en private investeringen. Daarvoor is een nieuwe manier van werken noodzakelijk; inclusief, open en integraal, bewoners centraal en de sociale opgave voorop. Om extra investeringen mogelijk te maken zijn nieuwe samenwerkingsarrangementen tussen burgers, overheid, woningcorporaties en private bedrijven cruciaal.

Daarvoor doen we een Open Oproep aan bedrijven en burgers om mee te investeren; het startschot van een intensief samenwerkingstraject dat we Social Impact by Design noemen.

Meld je nu aan op www.gobotu.nl en innoveer mee!

Impact

BoTu is in 2028 de eerste veerkrachtige wijk van Rotterdam en de sociale index staat op het stedelijk sociaal gemiddelde.