Het opschalen van klimaatbestendige publiek-private partnerschappen in Afrika

Gerealiseerd in Afrika

Rebel heeft in samenwerking met RHDHV een Masterclass over klimaatbestendige PPP’s voor infrastructuurprojecten ontwikkeld en gegeven.

De uitdaging

Slechte infrastructuur belemmert de economische groei in Afrikaanse landen, die nog wordt verergerd door de toenemende gevolgen van klimaatverandering. Het huidige financieringstekort van 100 miljard dollar per jaar op het continent zal naar verwachting toenemen voor 2025. Om hier iets aan te doen, is het niet alleen cruciaal om meer infrastructuurprojecten te ontwikkelen, maar ook om klimaatbestendige investeringen van zowel de publieke als de private sector te mobiliseren. Publiek-private partnerschappen (PPP’s) worden gezien als een belangrijke aanpak om klimaatadaptatie en veerkracht in deze projecten te integreren en priv√©kapitaal aan te trekken. Er is echter een opvallend gebrek aan informatie over het effectief integreren van PPP’s met overwegingen op het gebied van klimaatrisico’s en veerkracht in de ontwikkeling van infrastructuur.

De aanpak

Als een stap in de richting van het helpen van landen om de private sector te betrekken bij het financieren van klimaatbestendige infrastructuur, vroeg de Global Commission on Adaptation aan Rebel om casestudy’s te ontwikkelen over succesvolle integratie van klimaatbestendigheid in PPP’s voor infrastructuur en een Masterclass over klimaatbestendige PPP’s.

Het doel van de Masterclass is om de capaciteit van infrastructuurprofessionals op te bouwen om succesvol PPP’s te ontwikkelen voor hun infrastructuurprojecten en om aanpassing en veerkracht in die projecten te integreren.

De ervaring van een rebel

Een spannend project om veerkracht te garanderen

"We hebben niet alleen tientallen professionals op het gebied van infrastructuur opgeleid, maar ook een beweging in de richting van duurzame infrastructuurontwikkeling op gang gebracht, die veerkracht garandeert in het licht van de klimaatuitdagingen."
Marcel Ham

Impact

We hebben bijgedragen aan klimaatadaptatie door meer dan 100 infrastructuurdeskundigen te trainen in het ontwikkelen van klimaatbestendige PPP's voor infrastructuur.