Het bepalen van de werkelijke impact van deelauto’s in Amsterdam

Gerealiseerd in Nederland

De gemeente Amsterdam staat voor grote uitdagingen met betrekking tot privé autobezit en het gebruik van parkeerplaatsen. Met de beperkte beschikbare openbare ruimte vormt de dominantie van privé auto’s en de bijbehorende parkeerplaatsen een belangrijk probleem. Om deze zorgen weg te nemen en aan te sluiten bij de beleidsdoelen, waaronder het verminderen van autoverkeer, het behoud van historische infrastructuur en het verbeteren van de leefbaarheid van bewoners, wilde Amsterdam het gebruik van deelauto’s optimaliseren. In 2023 was de stad van plan om nieuw deelmobiliteitsbeleid in te voeren een daarmee ook het aantal deelauto’s aan te passen.

De uitdaging

Tot nu toe bestonden de enige richtlijnen over de impact van deelauto’s op het privébezit van auto’s uit verschillende literatuurstudies. De resultaten lopen echter uiteen tussen het vervangen van 2 tot 24 privé auto’s met 1 deelauto. Dit helpt nauwelijks bij besluitvorming. Met veel data beschikbaar aan zowel de publieke als private kant, is er een mogelijkheid om datagedreven inzichten te creëren.

De aanpak

Rebel ontwikkelde in samenwerking met de gemeente Amsterdam een geavanceerd datagedreven gedragsmodel op postcodeniveau. Dit model bepaalt de impact van het toevoegen van nieuwe deelauto’s aan verschillende wijken binnen de stad. Om dit model te bouwen, werd een breed scala aan bronnen gebruikt, waaronder gegevens van aanbieders van deelauto’s, enquêtes, demografische en sociaaleconomische informatie, een gesimuleerde populatie die Amsterdammers vertegenwoordigt, relevante literatuur en interviews. De uitgangspunten van dit model zijn:

1) Car Replacement Ratio (CRR): Berekeningen van hoeveel privéauto’s kunnen worden vervangen door één extra deelauto in elke buurt toe te voegen.

2) Onbenutte potentiële vraag: schattingen van het aantal potentiële gebruikers van deelauto’s en hun locaties in de stad.

3) Extra deelauto’s vereist: bepaling van het aantal deelauto’s dat nodig is om aan de onbenutte vraag te voldoen.

4) Verzadigingslimiet: Het identificeren van het punt waarop het toevoegen van meer deelauto’s niet langer leidt tot een vermindering van het privébezit van auto’s.

Wil je meer weten over de impact van deelauto’s in Amsterdam? Lees er hier meer over:

Lees verder

Impact

Beleidsmakers hebben nu kennis over waar en hoeveel deelauto's ze moeten toestaan om de voordelen van het verminderen van privé autobezit te maximaliseren en de stedelijke mobiliteitsstrategie van Amsterdam te revolutioneren.