Handleiding voor waardevastlegging

Gerealiseerd in Verenigde Staten

Handleiding voor waardevastlegging

Een handleiding ontwikkeld voor de overheid en overheidspartners op alle niveaus voor het verkrijgen van kritische financiering voor transportfaciliteiten en voor het behalen van sociale beleidsdoelstellingen.

Uitdaging

Amerikaanse overheidsorganisaties (zowel op federaal als staatsniveau) hebben moeite met de financiering van infrastructuur, waaronder snelwegen en ov-netwerken. Dit terwijl vastgoed en andere economische waarde vaak juist wordt ontwikkeld op verkeers- en ov-knooppunten, langs snelwegen en spoorlijnen en in de wijken rondom vervoersvoorzieningen. De mogelijkheid bestaat om een deel van die waarde vast te leggen om financieringsgaten te dichten.

Aanpak

De Amerikaanse Federal Highway Administration gaf Rebel en een aantal partners de opdracht om een Value Capture Implementation Manual te ontwikkelen, waarin gebruikers handvatten krijgen voor de toepassing van 12 waardevastleggingstechnieken. We evalueerden bestaande literatuur, onderzochten casestudies in stedelijke, voorstedelijke en landelijke gebieden, en keken naar onderzoek op het gebied van wegverkeer, openbaar vervoer en spoorwegvervoer.

We analyseerden ook de implementatiestappen van succesvolle projecten, wat uiteindelijk resulteerde in een 250 pagina’s tellende handleiding (EN).

Impact

De goed ontvangen en verspreide handleiding stimuleerde de betrokken organisaties waardevastleggingstechnieken mee te nemen in hun besluitvorming.