Financiering van beheerde banen/snel busvervoer op highway 36 in de VS

Gerealiseerd in Verenigde Staten

Financiering van beheerde banen/snel busvervoer op highway 36 in de VS

Advies gegeven over complexe publiek-private financieringen met een totale grootte van 500 miljoen dollar. Het project betrof 26 kilometer aan beheerde banen, snel busvervoer en speciale forensenfietspaden.

Uitdaging

Het Colorado Department of Transportation (CDOT) was op zoek naar TIFIA-financiering voor fase 1 van dit multimodale overheidsproject in Denver. CDOT heeft fase 1 en fase 2 overgedragen aan een P3-ontwikkelaar, die op zoek is gegaan naar een TIFIA-lening voor fase 2. Dit geleende geld moest worden toegevoegd aan de overige geldstromen, afkomstig uit particuliere obligaties, achtergestelde schulden, private equity en de TIFIA-lening voor fase 1.

Aanpak

In opdracht van het Build America Bureau van het Department of Transportation van de Verenigde Staten, voerde Rebel een due diligence uit voor de financiële planning van dit project, evalueerden we verkeers- en inkomstenonderzoeken, en keken we naar de opleveringsplannen. Ook voerden we een risicoanalyse uit voor de belangrijkste financieringsvariabelen zodat we een financieringscase hadden waarin ook rekening werd gehouden met het negatiefste scenario.

In het kader van deze analyse hebben we de achtergestelde schuld- en aandelenfinancieringsbehoeften van de sponsor geëvalueerd. Daarnaast hebben we geholpen bij de onderhandelingen over de leenvoorwaarden, om ervoor te zorgen dat de geldstromen van de TIFIA-leningen toereikend waren voor de beleidsdoelstellingen.

Impact

Beide leningen hebben financial close bereikt en het project is in 2016 afgerond.