Europese dimensie ‘Distribouw’

Gerealiseerd in België

Europese dimensie 'Distribouw'

Vandaag de dag worden zo goed als alle Europese gepalletiseerde bouwmaterialen vervoerd via de weg. Het uitvoeren van een integrale stromenanalyse van deze markt met als doel het bestaande potentieel van de binnenvaart te benutten, drong zich op.

De uitdaging

De Vlaamse Waterweg wenste een vervolg te koppelen aan de studie ‘Distribouw’ door het onderzoeken van de Europese dimensie hiervan. Ze vroegen Rebel de Europese markt van gepalletiseerde bouwmaterialen in kaart te brengen. Daarin lag de focus op de stromen die via de weg vervoerd worden maar een groot potentieel hebben voor een modale shift naar de binnenvaart.

De aanpak

Het uitvoeren van een doorgedreven desk research resulteerde in eerste instantie in een overzicht van de meest toonaangevende bouwproducenten en -handelaren actief op de Europese markt. Met een combinatie van desk research en gesprekken met relevante marktpartijen, transportdeskundigen en marktexperts kregen we inzicht in het potentieel voor een modale shift per productcategorie.

De aanpak maakte het eveneens mogelijk om te identificeren in welk Noord-West-Europees land het meeste potentieel aanwezig is om gepalletiseerde bouwmaterialen via de binnenvaart te vervoeren. Onze conclusie? Het totale Noord-West-Europese potentieel voor een modale shift van gepalletiseerde bouwmaterialen naar de binnenvaart bedraagt ca. 2 miljoen ton.

Impact

We identificeerden mogelijkheden voor een modale shift van het vervoer van bouwmaterialen naar de binnenvaart.