Economische impact en bedrijfsmodellen voor een Urban Arts Center

Gerealiseerd in Duitsland
We hebben governance- en businessmodellen, een eerste businesscase en een economische analyse ontwikkeld voor de oprichting van een Urban Arts Center in het Duitse Ruhrgebied.

Uitdaging

Het Ruhrgebied, een sterk geïndustrialiseerde regio in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, ondergaat momenteel een structurele transformatie. Met de oprichting van een Urban Arts Center streeft de stad Herne een tweeledig doel na: de lokale economie nieuw leven inblazen en professionalisering van urban art, dat al een lange geschiedenis heeft in de regio. Hierdoor worden ook meer banen gecreëerd.

Aanpak

Op basis van deskresearch, workshops en economische analyses ontwikkelden we een eerste businesscase voor het Urban Arts Center Ruhr (UACR). We bespraken mogelijke governance- en businessmodellen, die werden geëvalueerd in een expert workshop om het meest geschikte model voor deze specifieke case vast te stellen.

Onze taak omvatte ook de beoordeling van de bredere economische effecten die het Urban Arts Center op de regio zou kunnen hebben. Daarvoor ontwikkelden we een kwalitatief impactmodel en kwantificeerden we de belangrijkste directe en indirecte effecten op de werkgelegenheid met input-outputtabellen.

Impact

Het Urban Arts Center een stap dichterbij brengen door eerste economische en financiële inzichten.

The experience of a Rebel

Exciting project with a huge impact

“Tijdens het project was het inspirerend om te zien welke rol lokale cultuur, in dit geval urban art, kan spelen in het creëren van nieuwe economische perspectieven voor een regio die wordt geraakt door structurele veranderingen.”
Laura Röntgen