Dubbele materialiteitsanalyse voor start-up Milence

Gerealiseerd in Nederland

Milence bouwt een netwerk voor openbaar laden van elektrische bussen en vrachtwagens in Europa. Deze start-up is een joint venture van Volvo Group, Daimler Truck en Traton. De deelnemende bedrijven investeren bij de start samen in de nieuwe joint venture.

De uitdaging

De groeiambitie van Milence is zo groot dat zij snel onder de nieuwe EU-wetgeving in het kader van duurzaamheidsrapportage zullen vallen; de CSRD. We kregen de vraag hen aan deze wetgeving te laten voldoen. De Corporate Sustainability Reporting Directive lijkt op een exercitie, met veel technische en juridische definities en met lange lijsten om af te vinken. De uitdaging is om deze technische exercitie zo in te richten dat Milence en haar stakeholders er baat bij hebben. Door de dubbele materialiteitsanalyse met een strategische bril uit te voeren, levert het naast materiële thema’s om verslag over te leggen ook direct waardevolle input voor het formuleren van een geïntegreerde strategie.

De aanpak

Enerzijds geeft het de mogelijke positieve en negatieve impact van de organisatie op de maatschappij weer. Anderzijds analyseer je het effect van risico’s en kansen door maatschappelijke ontwikkelingen op de organisatie (financieel van aard). Denk hierbij voor Milence aan het behoud van biodiversiteit in de omgeving van de laadplekken. Dit kan een kans zijn, maar als je vooraf geen goede due diligence uitvoert, kan het ook een risico van bouwverbod en vertraging inhouden.

Dubbele materialiteit (ook wel relevantie genoemd) werkt aan twee kanten. Rebel neemt niet de CSRD-thema’s als uitgangspunt bij de analyse, maar denkt vanuit de organisatie.

We ontsluiten kennis en visie bij medewerkers en vullen dat aan met onze kennis en ervaring, evenals die vanuit het netwerk. Interview na interview bouwden we kennis en inzichten op en toetsten de verkregen informatie na ieder interview aan de CSRD. Zo kwam op organische wijze een strategie tot stand die voldoet aan de regelgeving. Het betrekken van diverse belanghebbenden bouwt niet alleen steun op, maar legitimeert ook de keuzes die een bedrijf maakt. Met de Rebelse aanpak zijn wij niet zozeer bezig met het zetten van vinkjes, maar zetten we juist de extra stap voor een toekomstbestendige duurzaamheidsstrategie.

Impact

Een conform CSRD uitgevoerde dubbele materialiteitsanalyse die richting geeft aan de duurzaamheidsstrategie van Milence.

De ervaring van een Rebel

Een interessante uitdaging

"Milence als bedrijf is onderdeel van de oplossing. Om zo snel mogelijk impact te maken, wil je snel uitrollen. Het balanceren tussen tempo en duurzaamheid tijdens de uitrol is een interessante uitdaging."
Eleonoor Hintzen