De weg naar duurzaamheid voor een onderneming in de reisbranche

Gerealiseerd in Nederland

De weg naar duurzaamheid voor een onderneming in de reisbranche

FORMIA biedt de reisindustrie verschillende reissets, bijvoorbeeld voor kinderen, producten om comfortabel te reizen en in-flight serviceartikelen op maat. FORMIA streeft ernaar de reiservaring te verbeteren met haar producten en bij te dragen aan onze wereld.

Uitdaging

FORMIA geeft prioriteit aan haar duurzaamheidsstrategie en begint aan een nieuwe reis om toonaangevend te worden in duurzaamheid. Middels drie strategische pijlers (doelgericht ontwerp, betekenisvolle samenwerking en verantwoordelijke productie) is het doel om duurzaamheid te verweven in het DNA van de onderneming.

Aanpak

Om FORMIA te helpen de duurzaamheidsdoelen te realiseren, ondersteunt Rebel de onderneming bij het uitbouwen en verstevigen van haar duurzaamheidspositionering. Hiervoor zijn we een tweejarige duurzaamheidssamenwerking aangegaan, gericht op drie activiteiten: 1) Berekenen van de basis-CO2-voetafdruk van FORMIA door de ontwikkeling van een dynamisch model voor zowel de totale emissies van de onderneming als de emissies van specifieke reissets, voor de gehele toeleveringsketen.

2) Een diepe duik nemen in de gebieden waar de meeste emissies kunnen worden teruggedrongen door aanvullend onderzoek naar concrete gegevens, wetenschappelijk gefundeerde doelen en vergelijkingen tussen reissets en materialen gebruikt voor producten in reissets. 3) Verbeteren van de transparantie middels een duurzaamheidsverslag.

Impact

Rebel ondersteunde FORMIA op haar reis naar duurzaamheid.