De vijf grootste banken in Zuid-Afrika willen in het klimaat investeren

Gerealiseerd in South Africa

De vijf grootste banken in Zuid-Afrika willen in het klimaat investeren

Het is geen geheim dat banken hun monetaire waarde krijgen door te investeren. Maar hoe zit het met hun duurzaamheidswaarde? Een enorme impact kan worden bereikt door banken te laten investeren in duurzame bedrijven en projecten. Dit is wat Proparco probeert te bereiken in Zuid-Afrika.

Uitdaging

Rebel kreeg de opdracht van Proparco om klimaatinvesteringen in Zuid-Afrika in kaart te brengen en te stimuleren. Proparco is een dochteronderneming van Agence Française de Développement (AFD) die zich richt op de ontwikkeling van de particuliere sector. Het biedt financiering en ondersteuning aan zowel bedrijven als financiële instellingen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten.

Proparco kan via het programma Transforming Financial Systems for Climate (TFSC) kredietfaciliteiten en een programma voor technische bijstand aan banken en projecteigenaars aanbieden. De kredietfaciliteiten zullen financiële prikkels bieden in de vorm van langere looptijden, aflossingsvrije periodes of lagere rentetarieven, afhankelijk van de lokale behoeften, die de banken dan op hun beurt zullen gebruiken om klimaatinvesteringen te financieren. Ten tweede kan Proparco subsidies verstrekken voor de financiering van technische ondersteuning aan banken die hun klimaatinvesteringsaanbod willen ontwikkelen.

Aanpak

Voor dit project vervulde Rebel de rol van projectmanager. Hierbij waren de Rebels verantwoordelijk voor het vaststellen van deadlines, deliverables en de communicatie met Proparco. We ontwikkelden ook een strategie voor het contact met de vijf grootste banken in Zuid-Afrika. Dit contact omvatte een eerste kennismaking met het TFSC-programma en de daaropvolgende contacten met de financiële afdeling en groene klimaatmensen binnen de banken.

Daarna werkte Rebel ook aan het ontwerp van de kredietlijnen en aan de beoordeling of en waar technische bijstand van toepassing zou kunnen zijn.

De ervaringen van een Rebel

Cruciale rol van de financiële sector.

"De verschuiving in de kredietverstrekking door deze commerciële banken toont de cruciale rol aan die de financiële sector moet spelen bij de aanpassing aan en matiging van de klimaatverandering."
Rolf Dauskardt

Impact

Beheer van een grootschalig project waarbij de vijf grootste banken in Zuid-Afrika klimaatinvesteringen moesten identificeren en stimuleren.