CESCO XL, een nieuw circulair woonconcept

Gerealiseerd in België
Een nieuw woonconcept op de markt brengen waarbij circulariteit en betaalbaarheid hand in hand gaan? Een onmogelijke missie. En tegelijk een noodzakelijke, want beide zijn broodnodig in de gebouwde omgeving.

Uitdaging

Wereldwijd verbruikt de bouwsector verbruikt meer dan 50% van ontgonnen materialen en is in Vlaanderen verantwoordelijk voor 35% van de totale afvalhoeveelheid. Residentieel vastgoed neemt met 3 miljoen eenheden bijna de helft van de Vlaamse bebouwde oppervlakte in en zal een belangrijke rol moeten spelen in de transitie naar een veerkrachtige bouweconomie.

Aanpak

Rebel wenst proefondervindelijk te bepalen of een Circular Economy Service Coalition (CESCo) een hefboom kan zijn om circulaire principes versneld te introduceren in het residentieel vastgoed. Bovendien wil het toetsen of circulaire businessmodellen de betaalbaarheid van (ver)bouwen en gebouwenbeheer ten goede zullen komen door het eigenaarschap van de woningonderdelen (deels) over te hevelen naar een CESCo en ‘wonen’ (met inbegrip van de gebouwonderdelen) als een dienst aan te bieden. Hiermee willen we een boost geven aan het vernieuwen van het bouwpatrimonium, wat momenteel traag verloopt (gemiddeld 1,5% per jaar) en waar traditionele huur- en eigendommodellen geen incentives bieden om circulaire oplossingen toe te passen.

Binnen CESCo XL wil Rebel mee werk maken van kwalitatieve woningen die ontwikkeld worden volgens circulaire principes qua ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden en uitbaten.

Zo hopen we bewoners een langdurige ‘wooncarrière’ te kunnen aanbieden met betaalbare woonkosten en een flexibele woningtypologie voor elke woonsituatie.

Om daartoe te komen, zullen we deze acties ondernemen:

  • Het Total-Cost-of-Ownership-denken versterken door veranderingsgerichte circulaire bouwoplossingen te selecteren op basis van levenscycluskost in plaats van initiële kost;
  • Een draagvlak creëren bij de eindgebruiker door te focussen op betaalbaarheid (op basis van de Total-Cost-of-Ownership) en aanpasbaarheid;
  • Een alternatieve, juridische samenwerkingsvorm uitwerken tussen de verschillende stakeholders (bewoners, ontwerpers, uitvoerders, investeerders en gebouwbeheerders) met aandacht voor ieders risicobeheer.

Impact

Een woningconcept dat betaalbaar wonen mogelijk maakt en bijdraagt aan het opschalen van circulair bouwen.