California High-Speed Rail

Gerealiseerd in Verenigde Staten

California High-Speed Rail

Rebel treedt op als financieel adviseur ter ondersteuning van Deutsche Bahn's gewonnen aanbesteding voor het High-Speed Rail Early Train Operator-contract in Californië. We ondersteunen het consortium bij de financiële planning voor het beheer van treinverkeer op het nog onvoltooide High-Speed Rail-netwerk in Californië.

Uitdaging

Californië is begonnen met de ontwikkeling van een zogenaamde ‘greenfield’ hogesnelheidslijn, die bijna de hele lengte van de Golden State moet gaan beslaan. Na oplevering zal de California High-Speed Rail een ongeëvenaarde hogesnelheidsverbinding bieden tussen onder meer de regio San Francisco en de regio Los Angeles.

Aanpak

De California High-Speed Rail Authority heeft besloten om al tijdens de bouw een partij te raadplegen die ervaring heeft met de exploitatie van hogesnelheidstreinen. Zo willen ze profiteren van de ervaring van deze exploitant op het gebied van de aankoop en realisatie van infrastructuur, systemen en spoorwegmaterieel, ook wat betreft de operationele en financiële planning van de uiteindelijke dienstregeling. Deze Early Train Operator zal de Authority gaan ondersteunen bij het nemen van belangrijke plannings- en aanbestedingsbeslissingen. Uiteindelijk zullen de Authority en de Early Train Operator beide de mogelijkheid hebben om te onderhandelen over de voorwaarden van een mogelijke toekenning van vroege exploitatierechten voor de nieuwe hogesnelheidslijn.

Rebel trad op in de rol van financieel adviseur als onderdeel van een aanbestedingsconsortium onder leiding van Deutsche Bahn en droeg bij aan het plan van aanpak wat betreft de financiële planning en het financiële en commerciële risico. Ook speelde Rebel een belangrijke rol bij het opstellen van de aanbestedingsstrategie en bij het schrijven van de aanbestedingsteksten. Na de aanstelling van het Deutsche Bahn-consortium als Early Train Operator ondersteunde Rebel het consortium door een financieel plan en model te ontwikkelen, de onderliggende businessplanprognoses up-to-date te houden, aanvullende inkomsten te valideren, en door rapporten en andere documenten te leveren.

Impact

Dankzij de gewonnen tender plukt Californië nog decennialang de vruchten van de hogesnelheidslijn.