AI4CITIES: inzet van AI voor optimale verdeling van deelvoertuigen

Gerealiseerd in The Netherlands & France

AI4CITIES: inzet van AI voor optimale verdeling van deelvoertuigen

Zes Europese steden hebben hun krachten gebundeld in het AI4Cities-project. Ze maken gebruik van een innovatieve inkooptool: het Pre-Commercial Procurement (PCP)-proces gefinancierd door Horizon Europe. Het doel van PCP is om start-ups en innovatieve ondernemingen te stimuleren om nieuwe technologieën te ontwikkelen die de steden kunnen helpen om dringende problemen op te lossen.

Uitdaging

De AI4Cities Challenge is opgezet om een belangrijke stedelijke uitdaging aan te gaan: de noodzaak om de transport- en bouwsector zo snel mogelijk CO2-neutraal te maken. Rebel en Vianova ontwikkelden een tool die inzichten kan verschaffen en beleidsaanbevelingen kan doen voor de herverdeling van deelmobiliteit  om de CO2-uitstoot in de stad te verminderen.

The approach

De naam van onze oplossing is Mobility Policy Auto-Tuner (MPAT), een oplossing die is gebaseerd op Vianova’s bestaande Cityscope-platform. Het Cityscope-platform wordt door ruim twintig grote Europese steden gebruikt om het beleid van aanbieders van deelmobiliteit vorm te geven, te communiceren en te monitoren. Het platform kanaliseert de communicatie tussen aanbieders en de steden die het beleid bepalen. MPAT breidt de communicatie uit en omvat ook vernieuwende en gerichte beleidsoplossingen die niet alleen gaan om reguleren en het oplossen van de ‘slechte’ aspecten van deelmobiliteit, maar om optimaliseren en het stimuleren van de ‘goede’ aspecten.

Hoe werkt onze oplossing precies? MPAT is ontwikkeld om tot een betere balans tussen de positieve en negatieve effecten van deelmobiliteit te komen om de beleidsdoelen te halen, met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). Beleidsmakers bepalen het relatieve gewicht van prioriteiten zoals gewenste CO2-reductie, minder geparkeerde voertuigen of intensiever gebruik van voertuigen. Op basis daarvan suggereert MPAT een aantal beleidsmaatregelen voor een optimaal resultaat. De beleidsmaker selecteert de maatregelen die hij/zij wil implementeren, en de tool informeert automatisch de aanbieders over de beleidswijzigingen (via het bestaande Cityscope-platform van Vianova) en monitort de verandering in de KPI’s terwijl het beleid wordt uitgevoerd. Deze feedbackloop verschaft informatie voor toekomstige beleidsvorming, zowel in de stad van de beleidsmaker als in het netwerk van steden dat de MPAT-tool gebruikt.

Lees meer over Horizon Europe.

Impact

Beleidsmakers beschikken nu over een tool voor proactieve beleidsvorming voor optimale verdeling van deelvoertuigen.