energiebesparing: stap één van verduurzaming

De trias energetica zei het al in 1979: verduurzaming (van gebouwen) begint met een zuinig energieverbruik. Hoe minder energie we nodig hebben, hoe minder hernieuwbare energie we hoeven op te wekken. Daarom zet Rebel zich in voor een efficiënt gebruik van energie.

Financieel

Inzicht in energiebesparing en kosten

Om te bepalen of besparingsmaatregelen effectief zijn op het gebied van klimaatwinst en zich binnen aanvaardbare tijd terugbetalen, is het belangrijk om inzicht te hebben in energiebesparing. Rebel adviseert gemeenten, bedrijven en organisaties over effectieve maatregelen voor energiebesparing en de bijbehorende kosten en businesscase.

Zo heeft Rebel bijvoorbeeld voor de gemeente Rotterdam doorgerekend wat de impact is van hun beleidsinstrumenten (o.a. duurzaamheidscoaches, vouchers en de duurzaamheidswinkel) op energiebesparing, CO2-reductie en energiekosten. Op basis van deze analyse kan de gemeente haar beleidsmiddelen nóg effectiever inzetten.

Huishoudens en bedrijven stimuleren om te besparen

Met de stijgende energiekosten wordt de businesscase van isolatie steeds gunstiger – een echte no-brainer. Toch zijn er veel huishoudens en bedrijven die nog steeds niet voldoende actie ondernemen om hun omgeving te verduurzamen. Naast kosten spelen er namelijk ook vele andere (gedrags)barrières die verduurzaming in de weg zitten.

Zo is het voor huishoudens vaak zo dat zij niet weten waar te starten met verduurzaming: welke maatregel is het meest geschikt, welke subsidies zijn van toepassing en kunnen zij deze het best nu uitvoeren of in de toekomst, als de warmteoplossing van hun wijk bekend is? Rebel brengt in kaart welke gedragsfactoren meespelen in verduurzamingskeuzes en hoe overheden beleidsinstrumenten zó kunnen ontwerpen, dat zij huishoudens motiveren om te verduurzamen.

Voor ondernemers kan het zo zijn dat zij geen kennis hebben en/of geen toegang tot financiering. Rebel adviseert overheden en bedrijven hoe ondernemers te assisteren bij deze verduurzamingslag. Door te kijken naar barrières die zorgen voor het uitstellen van actie en hoe deze kunnen worden verholpen. Of door de toegang tot (voordelige) financiering te verbeteren door middel van een energiefonds. Rebel heeft bijgedragen aan de oprichting van energiefondsen in heel Nederland, zoals Drenthe, Friesland, Utrecht en Overijssel.

Verduurzamingsmaatregelen

Energiearmoede tegengaan

Steeds meer mensen en bedrijven hebben moeite met het betalen van de energierekening. Dit leidt tot betalingsachterstanden of gezondheidsproblemen door het drastisch terugdringen van energieverbruik. Rebel zoekt naar manieren waarop overheden en organisaties energiearmoede langdurig kunnen terugdringen: geen korte termijn betalingsbijstand, maar lange termijn verduurzamingsmaatregelen.

Voor de gemeente Molenlanden heeft Rebel bijvoorbeeld geassisteerd bij het opzetten van een energiebesparingsabonnement: een abonnement waarmee huiseigenaren in ruil voor een maandelijkse betaling (gelijk aan de bespaarde energiekosten) van A tot Z worden begeleid bij de verduurzaming van hun woning. Zo kunnen woningeigenaren drastisch verduurzamen, hun rekening verlagen, comfort verhogen en dat zonder extra kosten.

Lees hier meer:

Download
C

Chat met onze energiebesparing Rebel