Bevordering van jongeren en werk

Gerealiseerd in Nederland

Bevordering van jongeren en werk

Een Nederland waar ook de meest kwetsbare jongeren werk kunnen vinden. Dit is wat we met Platform Jongeren & Werk willen bereiken door professionals in het veld te versterken en te verbinden.

Uitdaging

De Goldschmeding Foundation zocht een ondernemende partij die Platform Jongeren & Werk nieuw leven in kon blazen. Zodat in Nederland alle jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen en vrije keuzes kunnen maken om onderwijs te volgen en te werken. De focus ligt op groei en opschaling van kansrijke initiatieven en het verbinden van de vele initiatieven die Nederland rijk is door middel van een platform voor ontmoeting en interactie.

Aanpak

Er zijn in Nederland veel initiatieven die zich inzetten voor een inclusievere arbeidsmarkt. Jongeren met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt worden naar werk begeleid door allerlei organisaties, maar deze zijn vaak sterk lokaal verbonden. Platform Jongeren & Werk financiert initiatieven in de vorm van allianties waarin twee of meerdere partijen samenwerken rondom een bepaald onderwerp: wetenschappelijk onderbouwd en hoog op de agenda in het werkveld. Hierbij hebben we aandacht voor een meerjarig perspectief en mogelijkheden tot groei en opschaling.

Organisaties die zich inzetten voor jongeren op de arbeidsmarkt worden daardoor gestimuleerd samen te werken. Daarnaast bieden we een online en offline platform voor ontmoeting en interactie, in de vorm van bijeenkomsten, een website, LinkedIn-pagina en besloten LinkedIn-groep.

Organisaties, professionals en onderzoekers brengen we daarmee bij elkaar voor het delen en ontwikkelen van kennis, best practices en ervaringen.

Wat we met het Platform Jongeren & Werk doen is heel divers, dat maakt het werk als platform manager zo leuk. We ondersteunen maatschappelijke initiatieven om zoveel mogelijk impact te kunnen maken, maar organise(e)r(d)en bijvoorbeeld ook een conferentie over inclusieve arbeidsmarkt.” -Sophie Offringa

Impact

Het ondersteunen en verbinden van initiatieven waarmee jongeren in kwetsbare posities werk vinden en behouden.