Beleidsevaluatie van de Zandmotor

Gerealiseerd in Nederland

Beleidsevaluatie van de Zandmotor

De Zandmotor is vanaf 2011 gerealiseerd voor de Nederlandse kust. Het is een pilot voor grootschalige zandsuppletie. Dat houdt in: het in één keer aanbrengen van een grotere hoeveelheid zand, waarna de natuur – via golven, stroming en wind – het zand verder langs de kustlijn verspreidt. Tien jaar na de aanleg was het tijd voor een evaluatie.

Uitdaging

Het project Zandmotor combineert meerdere beleidsdoelen: naast het handhaven van de kustlijn en het borgen van waterveiligheid op de lange termijn óók kennisontwikkeling en de creatie van een natuur- en recreatiegebied. Bovendien kan een megazandsuppletie goedkoper zijn en minder schadelijk voor de ecologie dan herhaaldelijke reguliere suppletie. De evaluatie diende al deze doelen een plek te geven.

Aanpak

We hebben samen met Bureau Waardenburg een multidisciplinaire beleidsevaluatie uitgevoerd. We hebben als resultaat van de evaluatie niet alleen een terugblik op 10 jaar Zandmotor opgeleverd, maar ook aanbevelingen gegeven voor het vervolg. Zo stellen we voor om een visie op te stellen voor de toekomst van de Zandmotor. Zoals het concept van de Zandmotor is opgezet, verdwijnt deze op termijn. Dat hoeft onder de streep niet negatief te zijn, maar hierdoor verdwijnt dan ook de natuur- en recreatiewaarde.

En voor de kustbescherming is een opvolging van de Zandmotor nodig. Dat kan reguliere suppletie zijn, of wederom megasuppletie. De aanbeveling is om hiervoor een visie op te stellen, zodat in het toekomstige beheer van de Zandmotor na 2021 al ingespeeld kan worden op de tijd na de “geplande levensduur” van de Zandmotor.

Impact

Creëren van inzicht in de toepassing van megasuppletie voor de kustbescherming, waardoor een besluit kan worden genomen over de toekomstige toepassing van dit instrument.