Over Mark Vrijhoeven

Complexe financiële en strategische vraagstukken helder en inzichtelijk maken om zo te zoeken naar de beste oplossingen voor iedereen.

Maak connectie met Mark

In het kort

Als strategisch planeconoom ben ik actief binnen de gebiedsontwikkeling. Ik ben betrokken bij projecten, maar ook bij strategische vraagstukken. Als planeconoom vind ik het leuk om financiële haalbaarheid in een breder perspectief te plaatsen. Door niet alleen te kijken naar de kosten en opbrengsten, maar ook keuzes en effecten op sociale en maatschappelijke vlakken inzichtelijk te maken.

Naast Rebel en naast vader ben ik ook veel actief binnen de buurt waar ik woon. Met het organiseren van leuke evenementen tot het vertegenwoordigen van de wijk in breder verband.