Opstellen Regionale Energie-en Klimaat Strategie HvB

Gerealiseerd in Nederland

Uitdaging

Energie én klimaatbeleid bundelen tot één uitvoeringsstrategie. Het zijn twee kanten van dezelfde duurzaamheidsmedaille. Toch was Rebel de enige die voor de regio Hart van Brabant deze twee combineerde tot een Regionale Energie-en Klimaatstrategie (REKS). Dit maakt de regio uniek ten opzichte van de andere 29 regio’s in Nederland.

Aanpak

In de REKS wordt voorgesteld de opwek van duurzame elektriciteit (1 Terawattuur) binnen de regio Hart van Brabant te realiseren door een publiek regionaal ontwikkelbedrijf. Binnen dit bedrijf kan dan ook de klimaatopgave van de regio uitgevoerd worden, bekostigd vanuit de inkomsten die worden gegenereerd met de duurzame opwek van elektriciteit uit wind en zon.

Hiermee slaat de regio twee vliegen in één klap: ze voert haar deel uit van het Klimaatakkoord en maakt werk van de uitvoering van regionale klimaatmaatregelen.

Impact

Duurzame opwek realiseren met een positieve maatschappelijke en financiële businesscase