Evaluatie van de rol van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank bij PPS-projecten

Gerealiseerd in Multiple countries

Evaluatie van de rol van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank bij PPS-projecten

Het adviseren van de Onafhankelijke Ontwikkelingsevaluatie (IDEV) van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (AFDB) bij de beoordeling van de PPS-interventies van IDEV in de periode 2006-2017. Het doel was een leidraad te creëren voor de toekomstige PPS-strategie van de bank.

Uitdaging

AFDB heeft in de verslagperiode verschillende PPS-projecten uitgevoerd in Afrika. Dit omvatte zowel upstream-interventies (ondersteuning bij de ontwikkeling van PPS-wetten en -eenheden) als downstream-interventies (projectfinancieringsleningen en -garanties). De bank wilde haar eigen ervaring gebruiken om eerder gemaakte fouten te analyseren en hieruit lering te trekken voor de toekomstige PPS-strategie.

Aanpak

De evaluatie was gebaseerd op het DAC-kader van de OESO, waarmee ontwikkelingsprojecten kunnen worden geëvalueerd. De evaluatie werd ondersteund middels doorgerekende en bewezen ontwikkelingsresultaten, waarin de feedback en de resultaten van de begunstigde regeringen, de medefinanciers, het bankpersoneel en de internationale ontwikkelingsgemeenschap in het algemeen zijn verwerkt.

De resultaten zijn aan het management van de bank gepresenteerd, samen met aanbevelingen over hoe de rol van de bank bij PPS-projecten kan worden versterkt. Ons werk vormde de basis voor de PPS-strategie van de bank, die overigens ook door Rebel wordt ondersteund.

Impact

Het helpen van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank bij het overbruggen van de investeringskloof op het gebied van infrastructuur op het continent.