natuurontwikkeling: meer groen in de wereld

Een significante uitdaging: nieuwe natuur creëren. Als we dat economisch haalbaar kunnen maken, is ons doel bereikt. We zoeken bijvoorbeeld samen met overheden en bedrijven naar financiering voor de transformatie van landbouwgrond naar natuur. Of richten met vrijwilligers het onderhoud en beheer in van een nieuw stuk bos.

In het kort

De uitdaging: natuur creëren

Nog altijd zijn veel partijen huiverig om te investeren in natuur, om de simpele reden dat de toegevoegde waarde moeilijk te berekenen en te onderbouwen is. Waar investeer je nu precies in? Hier komt Rebel in beeld. Wij kennen het belang van natuur en berekenen de ecologische, maatschappelijke én economische waarde. 

We maken bijvoorbeeld tastbaar wat een stuk bos de samenleving brengt, van meer drinkwater tot verkoeling en een grotere biodiversiteit. Dit soort waarden kunnen we steeds beter uitdrukken in euro’s en andere harde cijfers. Aan ons de taak om de voordelen van natuurontwikkeling nog duidelijker te maken.

C

Chat met onze natuurontwikkelingen Rebel

gerelateerde projecten

onze experts