natuurinclusieve landbouw: landbouw van de toekomst

Wat als landbouw hand in hand zou gaan met natuurbehoud? Sterker nog: wat als landbouw de natuur zou versterken? Rebel kijkt hoe dit werkelijkheid kan worden, op een manier die het boerenbedrijf toekomstperspectief biedt. We storten ons vol overgave op zulke vraagstukken, voor een betere natuur en een betere wereld.

In het kort

Mét de natuur

Grondwateronttrekking, vervuiling door pesticiden, ammoniak in de grond door mestoverschot: het is geen geheim dat de huidige landbouw schadelijk kan zijn voor de natuur. Bovendien moet de natuur vaak plaatsmaken.

Maar we zien ook vormen van landbouw die de natuur versterken. Bijvoorbeeld de regeneratieve landbouw, die inzet op een gezonde bodem, waardoor de productie op natuurlijke wijze toeneemt. 

Aan Rebel de taak om deze toenemende productie en dit gunstige verdienmodel aan te tonen in een businesscase. Zo overtuigen we boeren om de overstap te maken en banken om bij te dragen. Daarin ligt onze uitdaging. We bouwen mee aan een verdienmodel mét de natuur in plaats van ertegen.  

C

Chat met onze natuurinclusieve landbouw Rebel

gerelateerde artikelen

onze experts