care

Wij zorgen ervoor dat mensen de hoogwaardige zorg krijgen die ze nodig hebben.

Care

In het kort

We worden steeds ouder en wonen steeds langer thuis. Positieve ontwikkelingen, maar met consequenties voor de toekomstbestendigheid van de zorg. Als maatschappij zijn we verantwoordelijk voor de juiste zorg en ondersteuning voor alle burgers. Dat vraagt om heldere keuzes. Rebel helpt bij vraagstukken zoals effectieve inzet van preventie, het bevorderen van gezondheidsvaardigheden en de inrichting van langdurige zorg in de toekomst.

1 op 4. Zoveel mensen moeten er aan het werk in de zorg om de toenemende zorgvraag van de komende jaren aan te kunnen. En dan nog is het de vraag of we toekomstige zorgvraag in Nederland het hoofd kunnen bieden. Dit vraagt zorginhoudelijke transformatie van de zorg, bijvoorbeeld door in te zetten op het voorkomen van zorg en het versterken van de eerstelijnszorg. Hierover zijn afspraken gemaakt in onder andere het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Wonen en Zorgakkoord (WOZO). Rebel adviseert overheden, zorgverzekeraars en zorgaanbieders bij het concretiseren én doorrekenen van afspraken uit die akkoorden. We zetten onze kennis en expertise ook in voor het opstellen van impactvolle transformatieplannen die voortkomen uit het IZA.

Bovendien: niet iedereen lukt het om mee te doen. Voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking of een (langdurige) psychiatrische aandoening is het leven een evenwichtsoefening. Vaak gaat het goed, soms gaat het heel erg mis en drijft men naar de rafelige randen van de maatschappij. Omdat deze mensen niet passen in ‘vakjes’, werken we in deze sector vooral aan de integratie van verschillende stelsels, ketenzorg. We werken voor zorginstellingen (GGZ, verstandelijke gehandicaptenzorg, forensische zorg) of gemeenten die zich inzetten voor deze groep. Wij dragen hieraan bij door gemeenten te helpen met de inkoop van deze zorg. Zorgaanbieders helpen we met het bedenken van vernieuwende concepten en om ze te ondersteunen met een analyse van de maatschappelijke kosten en baten.

Tot slot stellen de ouderen van de toekomst andere eisen aan het leven en daarmee ook aan de zorg. Gezond oud worden en – als het nodig is – zorg krijgen op de plek waar je het liefste bent: thuis. Zorg die bijdraagt aan behoud van de kwaliteit van het leven door uit te gaan van de wensen en behoeften van cliënten. Rebel helpt daarbij door samen met zorgaanbieders, cliënten, zorgverzekeraars, ministeries en gemeenten te werken aan vernieuwende zorg- en, woonconcepten en organisatie,- en bekostigingsvormen die deze vernieuwing ondersteunen.

gerelateerde projecten

gerelateerde artikeleng

onze experts